GÜNEŞ VE YÖNLER

...GÜNEŞ'TEN YARARLANARAK YÖN BULMA YÖNTEMLERİ ...

 

1- GÜNEŞ’İN DOĞUŞU VE BATIŞINA GÖRE YÖN BULMA:

GÜNEŞ VE YÖNLER
     GÜNEŞ VE YÖNLER

     Yıl içerisinde gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde yönleri doğru olarak buluruz. (Bu tarihlere EKİNOKS ta denir.) Sabah, güneş’in doğduğu yöne  doğru yüzümüzü dönelim. Bu durumda; önümüz doğuyu, arkamız batıyı gösterir. Sağ kolumuz güneyi, sol kolumuz kuzeyi gösterir.

     Bulunduğumuz yerde Güneş’in doğduğu taraf Doğu’dur. Sağ kolumuzu Doğu’ya doğru uzatırsak, solumuz Batı, önümüz Kuzey ve arkamız Güney yönünü gösterir. Yönlerimiz bu şekilde belirlenmiştir.

2- GÜNEŞ – ÇUBUK YÖNTEMİ İLE YÖN BULMA:

GÜNEŞ VE ÇUBUK YÖNTEMİ

     Güneş, öğle vakti tam tepedeyken, yere diktiğimiz çubuğun gölgesini ölçeriz. Bulduğumuz en kısa gölge uzunluğu kuzeyi; karşı tarafı da güneyi gösterir. Yüzümüzü kuzeye dönersek, sağ taraf doğuyu, sol taraf da batıyı gösterir.

     Kuzey yarımkürede, yerel saatle saat tam 12.00 de yere dikilecek olan sopanın gölgesi kuzeyi gösterir.

     Saat 12:00'de ekvator da dikilen bir sopanın gölgesi olmaz.

3- GÜNEŞ’İN HAREKETİ NE GÖRE YÖN BULMA YÖNTEMİ:

GÜNEŞİN HAREKETİ İLE YÖN BULMA

1.ADIM:

Bir taş ile sopanın gölgesinin ucu işaretlenir.

2.ADIM:

Bir süre beklendikten sonra;     sopanın gölgesinin yer değiştirdiği görülecektir. Sopanın gölgesinin ucuna ikinci taş konnur.

3.ADIM:

İki taş arasına çizdiğimiz çizgi bize doğu-batı yönünü verecektir.

       

        Parlak güneşli bir günde bir sopa ve gölgesi yardımı ile yön tayini yapılabilir. Sopanın gölgesi işaretlenir. Bir süre sonra yer değiştiren gölge ucu tekrar işaretlenir.  Bu iki işareti birleştiren çizgi DOĞU-BATI yönüdür. Bu çizgiye dik doğru GÜNEY - KUZEY eksenidir. Birinci işareti sola ve ikinci işareti sağınıza aldığınızda yüzünüz kuzeye bakmaktadır.

4- GÜNEŞ VE ANALOG SAAT İLE YÖN BULMA YÖNTEMİ:

SAAT İLE YÖN BULMA YÖNTEMİ
SAAT İLE YÖN BULMA YÖNTEMİ

Güneşli bir günde bileğimizdeki saat yardımı ile yön tayin edebiliriz.

Saatin akrebi güneşe döndürülür. Saatin 12 rakamı ile akrebin oluşturduğu açının açı ortayı güney-kuzey hattıdır. Güneş tarafı güney yönüdür.

5- GÜNEŞ VE DİJİTAL SAAT İLE YÖNTEMİ İLE YÖN BULMA:

Yıl içerisinde gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde

– bu tarihlere Ekinoks da denir –

DİJİTAL SAAT YÖNTEMİ İLE YÖN BULMA

                 Güneş:   Saat 06.00 da doğuda,

                               Saat 09.00 da güneydoğuda,

                               Saat 12.00 de güneyde

                               Saat 15.00 de güneybatıda

                               Saat 18.00 de batıda bulunur.

6- GÜNEŞ VE GÖLGE YÖNTEMİ İLE YÖN BULMA:

GÜNEŞ GÖLGE YÖNTEMİ İLE YÖN BULMA
GÜNEŞ GÖLGE YÖNTEMİ İLE YÖN BULMA

        Ucuna taş bağlanmış bir ip ağaç dalına asılarak yerden 2cm yükseklikte bağlanır. Saat 11.00 de taşın gölgesinin ucuna bir kazık çakılır (A Noktası) . Bu kazık ile taşın ucu arasındaki açıklık yarıçap olmak üzere toprağa bir kavis çizilir.  Saat 13.00 te ipin yer değiştiren gölgesinin kavisle çakıştığı noktaya yeni bir kazık çakılır (B Noktası).  A ve B noktaları arasındaki düz hattın uzunluğu bulunarak yarısı alınır.  Düz hat üzerinde işaretlenir.  Bulunan C noktası kuzey yarımkürede hakiki kuzeyi güney yarımkürede ise hakiki güneyi gösterir.

       
ileri
yukari
geri