Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ  
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM - 1  

                               

1. ".......................... Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek, ona yönelip saygı göstermek demektir." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A     Din
B     İbadet
C     Helal
D     Sevap

2.  İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A    İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.
B    Allah’a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle göstermiş oluruz.
C    İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu hisseder.
D    İbadetlerimizi gösteriş için de yapabiliriz.

3. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında mutluluk duymaya ve O’na teşekkür etmeye denir?
A    Helal 
B    Sevap 
C    Şükür
D    Besmele

4. İnsanlar sıkıntılar karşısında Allah’a dayanarak direnç gösterirler.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisine bir örnektir?
A    Sabır göstermek
B    Şükür etmek
C    Merhamet etmek
D    Vefalı olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi dinimize ait sembollerden   birisi  değildir?
A    Kilise 
B    Ezan 
C    Cami
D    Seccade  

6.      Allah’a ne zaman dua edilmelidir?
A    Sıkıntılı Zamanlarımızda 
B    Hasta Olunca 
C    Biri Bizi Dövdüğünde   
D    Her Zaman  

7. Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa  Kabe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir?
A    Zekat
B    Hac  
C    Oruç
D    Fitre

8.      Dileğimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua etmeden önce ne yapmalıyız?
A    Önce çalışıp, gayret gösterip, Allah’a güvenip dua etmeliyiz.
B    Sadece dua etmeliyiz.
C    Yalnız çalışmak yeterlidir.  
D    Ne çalışmalı ne de dua etmeliyiz.

9.   Aşağıdakilerden hangisi caminin bölümlerinden değildir?
A    minare     
B    minber  
C    mihrap
D    mescit

10.     "Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette  de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru.”
      Yukarıda anlamının bir kısmı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
A    Sübhaneke duası 
B    Salli-Barik Duası 
C    Rabbena Duası
D    Tahhıyat Duası

11.     Aşağıdakilerden hangisi farz olan bir ibadet değildir?
A    Namaz kılmak
B    Oruç tutmak 
C    Kurban kesmek 
D    Zekat vermek

12. Cami, mescid gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A    Minber
B    Mihrap
C    Minare
D    Kürsü

13. Hem mal hem de bedenle yapılan ibadetin adı nedir?
A    hac 
B    namaz 
C    zekat   
D    oruç  

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak nitelendirilemez?
A     Helal yoldan çalışıp kazanmak.
B     Anne-babaya saygı göstermek.
C     Milletimize faydalı olmak için ders çalışmak.
D     Gayret etmeden öğretmenden not istemek.

15. I) Sorumluluklarını yerine getirmek
    II) Böcekleri öldürmek
   III) Aç bir hayvan yiyecek vermek
   IV) Çevreyi temiz tutmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güzel iş ve davranışlara (Salih amel) örnektir?
A     Yalnız I 
B     I ve II 
C     I-III-IV 
D     III-IV

16. Allah; ”Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz…”  Buyurarak ibadet etmemizi emretmektedir. Biz  ibadetleri niçin yaparız?
A     İnsanlara gösteriş yapmak için.   
B    Allah’ın emrini yerine getirip Ona şükretmek için.   
C    Anne ve babamız istediği için.
D    Sağlıklı olmak için.

17. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de kesin ve açık olarak yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir?
A    Helal  
B    Vacip  
C    Sünnet 
D    Farz

18. Aşağıdakilerden hangisi vacip olan ibadetlere örnektir?
A    Cuma Namazı
B    Bayram Namazı 
C    Öğle Namazı
D    Cenaze Namazı

19. Oruç tutan insan gün boyunca yemez, içmez. Küfür etmemeye, dedikodu yapmamaya; kıskançlık, kin, kızgınlık gibi duyguları göstermemeye çalışır.
Bu durumu en iyi açıklayan cümle hangisidir?
A     İbadetler bizi kötü davranışlardan korur.
B     Oruç tutan aç ve susuz kalır.
C     Oruç sadece Ramazan ayında tutulur.
D     Oruç tutan kişi sağlıklı olur.

20.    Güzel iş ve davranışlara, İslâm dininde ne ad verilir?
A    Ahlâk 
B    İyilik
C    Salih Amel
D    İbadet