Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  FEN VE TEKNOLOJİ  
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM - 1  

                               

1. Canlıları sınıflandırarak incelememizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A    Tüm canlıların aynı özelliklere sahip olması.
B    Canlıların fotosentez yapması.
C    Sınıflandırarak incelemenin bazı zorluklar getirmesi.
D    Sınıflandırmanın zaman ve emek kaybını önlemesi.

2.  Aşağıda verilen canlı gruplarından hangisi omurgasızdır?
A    Sürüngenler
B    Eklembacaklılar 
C    Balıklar
D    Kurbağalar

3. Aşağıdakilerden canlılardan hangisi karşısındaki grupta yer almaz?     
A    Şapkalı mantarlar-bitkiler     
B    Eğrelti otu-çiçeksiz bitkiler
C    Bakteri-mikroskobik canlılar 
D    Örümcek-omurgasız hayvanlar

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A    Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırabiliriz.
B    Canlıları sınıflandırmak, onları inceleme kolaylığı sağlar.
C    Tüm canlıları gözlerimizle görebiliriz.
D    Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlarlar.

5. Aşağıdaki canlıları basitten gelişmişe doğru sıralarsak en gelişmiş canlı hangisidir?
A    Solucan
B    Bakteri
C    Karınca
D    Kurbağa

6.  Bitkilerden bazıları besinleri kök, gövde, yaprak gibi yapılarda, bazıları meyvelerinde depolar.
     Buna göre aşağıdakilerden hangisi karşısında verilen yapıda besin depolamaz?
A    Limon-meyve   
B    Soğan-yaprak
C    Patates-kök 
D    Havuç-kök

7. Aşağıda verilen bakteri çeşitlerinden hangisi zararlıdır?
A    Sütü yoğurda çeviren  
B    Çürükçül beslenen
C    Kendi besinini üreten  
D    Parazit yaşayan

8.         I. Küflenme
           II. Başka canlıya zarar verme
          III. Antibiyotik üretiminde kullanılma
    Yukarıda verilenlerden hangileri mantar türleri tarafından gerçekleştirilir?
A    Yalnız I   
B     I, II Ve III     
C    I ve II 
D    II ve III

9.   Çiçeklerin renkli ve güzel kokulu bölümü olan taç yaprakların görevi hangisidir?
A    Bitki için gerekli besini üretir.
B    Bitkinin dik durmasını sağlar.
C    Çiçeği korur.
D    Tozlaşmaya yardımcı olmak için böcekleri kendine çeker.

10.     Balıklara, kurbağalara ve sürüngenlere “soğukkanlı hayvanlar” denilmesinin nedeni hangisidir?
A    Suda yaşamaları
B    Vücut sıcaklığının ortam sıcaklığına göre değişmesi
C    Vücutlarının pullarla kaplı olması
D    Omurgaya sahip olmaları

11.     Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkiler grubuna girer?
A    Kara yosunu
B    Lale
C    Gül
D    papatya

12.  I. Bitkinin dik durmasını sağlar.
       II. Yapraklardaki besini bitkinin farklı bölümlerine iletir.
       III. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır.

   Yukarıdaki görevler bitkinin hangi kısmına aittir?
A    Kök
B    Gövde
C    Yaprak
D    Çiçek

13. Bitkinin toprağın içindeki, suda çözülmüş madensel maddeleri ve suyu aldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A    kök  
B    gövde 
C    yaprak
D    çiçek

14. Bitkinin solunum ve boşaltım yaptığı kısım hangisidir?
A    kök 
B    gövde
C    yaprak
D    çiçek

15. Hamurun mayalanmasında, sütün yoğurda veya peynire dönüşmesinde yardımcı olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A    Küf mantarı
B    Maya mantarı
C    Şapkalı mantar
D    Süs mantarı

16. Aşağıdakilerden hangisi Omurgalı Hayvan değildir?
A    kelebek
B    aslan
C    insan
D    inek

17. Yavrularını doğuran ve sütle besleyen hayvanlar hangi grupta yer alır?
A    sürüngenler
B    balıklar
C    memeliler
D    kuşlar

18. Aşağıdakilerden hangisi mantarların olumlu etkilerinden değildir?
A    Kültür mantarları, proteince zengin besin kaynakları olarak kullanılabilir.
B    Bazı küf mantarları ilaç yapımında kullanılır.
C    Mantarlar ölü canlıları ayrıştırarak toprağın verimini arttırırlar.
D    Mantarlar uygun koşullarda, besinlerin bozulmasını hızlandırırlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır?
A     balık
B     yılan
C     solucan
D    kertenkele

20.    Aşağıdakilerden hangisinde fotosentez olayı doğru olarak gösterilmiştir?
A    karbondioksit + su          --->                   besin + oksijen
B    güneş ışığı + oksijen       --->                   karbondioksit + su
C    toprak + besin                 --->                  karbondioksit + oksijen
D    toprak + su                      --->                   güneş ışığı + oksijen