Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  TRAFİK GÜVENLİĞİ  
1.TEMA: YAYA - 1  

                               

1. Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insana ne denir?
A     Sürücü   
B     Yolcu
C     Yaya  
D     İnsan

2.  Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda  tek başımıza yürüyorsak nereden yürümeliyiz?
A    Gidiş yönüne göre sol banketten   
B    Taşıt yolundan
C    Gidiş yönüne göre sağ banketten
D    Hiçbiri

3.    I. yaya geçitlerini kullanmak.
       II. trafik ışıklarından yararlanmak.
       III. alt ve üst geçitleri kullanmak.
       IV. arabaların arasından geçmek.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri güvenli geçiş yöntemidir?
A    I ve II 
B    I,II VE III 
C    III ve IV
D    I,II,III,IV

4. Kara yollarında karşıdan karşıya güvenli geçişlerde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A    Yayalara yeşil ışık yanıncaya kadar beklemeliyiz.
B    Araç sürücülerinin bizi gördüğünden emin olduktan sonra geçmeliyiz.
C    Yaya kaldırımından taşıt yoluna inerek kendimizi tehlikeye atmamalıyız.
D    Duran araçların arasında geçmeliyiz.

5. Aşağıdaki davranışlardan  hangisi Trafikte kaza nedeni olabilir?
A    Ani davranışlardan kaçınmak.   
B    Karar vermede güçlük çekmek.
C    Doğru ve çabuk karar vermek.
D    Kurallara uymak.

6.  Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için, çizgiyle ayrılmış bölüme ne denir?
A    Banket
B    Karayolu
C    Demiryolu
D    Araç Yolu

7.

Yandaki trafik işaretinin anlamı nedir?

A    Dikkat      
B    Trafik kazası
C    Park yapılmaz   
D    Taşıt giremez

8.  Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız?
A    Açık renkli elbiseler giymeliyiz.  
B    Işığı yansıtan elbiseler giymeliyiz.
C    Bir el feneri kullanmalıyız.    
D    Koyu renkli elbiseler giymeliyiz.

9.   Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken kurallardan değildir?
A    Karşıya geçişlerde yaya geçidini kullanmak.
B    Karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına uymak.
C    Emniyet kemeri takmak.
D    Kaldırımsız yollarda sol banketten yürümek.

10.     Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğrudur?
A    Kaldırımda yüksek sesle yürümeliyiz.
B    Kaldırımda koşarak hareket etmeliyiz.
C    Kaldırımın yola yakın kısmında yürümeliyiz.
D    Kaldırımın yola uzak kısmında yürümeliyiz

11.     Aşağıdakilerden hangisi, yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardandır?
A    Taşıt yoluna uzak olan taraftan, arkadaşları ile itişerek yürümek.
B    Grup halinde yürüyorsak, toplu şekilde yürümek.
C    Acele etmeden, taşıt yoluna yakın taraftan yürümek.
D    Grup halinde yürüyorsak tek sıra halinde yürümek.

12. Kaldırımdan karşıya güvenli geçiş için aşağıdakilerden hangisine en öncelikli olarak uymalıyız?
A    Varsa trafik polisi   
B    Varsa trafik ışığı 
C    Varsa yaya geçidi levhası     
D    Varsa okul geçidi levhası

13. Caddeye göre daha dar ve her iki tarafında evler olan yola ne denir?
A    mahalle       
B    sokak 
C    cadde   
D    bulvar

14. Yaya kaldırımında bisikletiyle gezen Umut’u öğretmeni durduruyor ve kaldırım girişindeki trafik işaretini gösteriyor. Öğretmeni Umut’a hangi trafik işaretini göstermiştir?
A    Yaya yolu
B    Bisiklet giremez
C    Üst geçit
D    Okul geçidi

15. Trafik işaretleri gruplara ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu grupların dışında kalır?

Dikdörtgen şeklinde olanlar Üçgen şeklinde olanlar Daire şeklinde olanlar Çokgen şeklinde olanlar
Bilgilendirir Uyarır Yasaklar Cezalandırır
A    B     C    D

16. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir?  
A    köşe başı
B    üst geçit  
C    alt geçit   
D    trafik polisinin bulunduğu yer

17. Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir?
A    Karlı havalarda berelerimizi duymamızı engelleyecek şekilde takarsak.
B    Güneşli havalarda güneş ışınları görmemizi engellerse.
C    Karlı ve buzlu yollarda binaların saçaklarına uzak yerlerden yürürsek.
D    Yağmurlu havalarda şemsiyemizi görüş alanımızı engelleyecek şekilde tutarsak.

18. Aşağıdakilerden hangisi yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan yoldur?
A    Kara yolu 
B    Demir yolu  
C    Yaya yolu  
D    Taşıt yolu

19. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlıştır?
A     Hava koşullarına göre gerekli önlemleri alarak yürümeliyiz.
B     Yolda yürürken arkadaşlarımızla şakalaşmalı,itişip kakışmalıyız.
C     Yolda tek sıra halinde yürümeliyiz.
D     Taşıt sürücülerini rahatsız ve tedirgin edici davranışlardan kaçınmalıyız.

20.    “Ttrafikte kullanılan çok yararlı bir araçtır. Hem yayalar hem de sürücüler için düzenlenmiş olarak karşımıza çıkar. Sinyalize edilmiş bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Bu cihazı gördüğümüzde, kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatle yaklaşırız. Üzerinde yeşil-sarı-kırmızı ışıkların olduğu bir cihazdır.” Anlatılmak istenen bu cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A    Işıklı işaret cihazı
B    Polis otosunun üzerindeki ışıklı uyarı cihazı 
C    Kaza mahallindeki uyarı cihazı
D     Radar cihazı