Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  5.SINIF TÜRKÇE  
EYLEM BİLDİREN SÖZCÜKLER - 1  

                               

1. Aşağıdakilerden hangisi diğer üçünden farklıdır?
A     Oturdum
B     Çanta
C     Bulur
D     Geliyor

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı belirtilmiştir?
A    Kedi sıraların arasında dolaşıyordu.
B    Evden apar topar çıktı.
C    Oğlunu anaokuluna verdi.
D    Yolculuk için hazırlık yapıyorum.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek ifadesi yoktur?
A    Bu kitapları eve götürüver.
B    Merdivenleri yıkayın.
C    Hediyeni alır mısın?
D    Ağaçların dalları kırılmış.

4. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz eylemdir?
A    gitmekte
B    koşmak
C    yazılmaz
D    gelir

5.         Ali: Geçen yıl sen İtalya’ya …………….?
            Barış: Hayır, …………..

Yukarıdaki diyalogda boş yerlere aşağıdaki hangi fiiller gelirse uygun olur?
A    gittin mi – gitmedim
B    gidecek misin – gitmeyeceğim
C    gidiyor musun – gitmiyorum
D    gider misin – gitmem

6.      “Düz ovada dörtnala saldım atımı.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisinin getirilmesi daha uygundur?
A    bıraktım
B    otlattım
C    koşturdum
D    suladım

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki eylem anlamca olumsuzdur?
A    Duman içinde kaldım.
B    Yine hasta olmuşsun.
C    Ne söylediğini anlamıyorum.
D    Bahsettiğim Kızı gördün mü?

8.      "Okulun bahçesinde tören hazırlıkları yapılıyor." Cümlesinin eylemi aşağıdakilerden hangisidir?
A    Okulun
B    tören
C    hazırlıkları
D    Yapılıyor

9.   Aşağıdakilerden hangisi “ gelmez “ eyleminin olumlusudur?
A    geldi
B    gelir
C    geliyor
D    gelecek

10.     Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” Cümlesinin eylem bildiren sözcüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A    Vardır
B    Bir
C    Yıl
D    Acı

11.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır?
A    Hava güzel olursa ben de gelirim.
B    Sizin konuşmanız daha iyi olurdu.
C    Trenle gelmese de otobüsle gelse.
D    Sınavdan erken de çıkabilirim.

12. “Okuldan çıkınca biraz oynayacağız.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
A    Okuldan
B    çıkınca
C    biraz
D    oynayacağız

13. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz eylemdir?
A    anlayacak
B    bakıyorlar
C    açmadık
D    seviyoruz  

14. Kedinin kanadı olsaydı, serçenin adı kalmazdı.” Cümlesinde eylem olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A     Kedinin
B     Kalmazdı 
C     Serçenin
D     Adı 

15. Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangi sözcük eylem olur?
A     Bir
B     Taştan
C     Duvar
D     Olmaz

16. Yazıklar olsun verdiğim emeklere!” Cümlesinin eylemi aşağıdakilerden hangisidir?
A    Yazıklar olsun
B    Verdiğim emeklere
C    Emeklere
D    Olsun

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gelecekte yapılacak bir eylem anlatılmaktadır?
A    Dersimi dinlerim.
B    Yağmurun sesi kesildi.
C    Ödevimi yapıyorum.
D    Tatilde köyüme gideceğim.

18. Aşağıdakilerden hangisi olumlu eylemdir?
A    yaşamam
B    vermez
C    getirmiş 
D    tanımazlar

19. "Yanına yaklaşmış, bakmış ki köpek" cümlesinde eylem bildiren sözcükler baştan kaçıncı sıradadır?

A     2 - 3
B     1 - 5
C     2 - 6
D     3 - 5

20.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerçekleşmiştir?
A    Matematik sorularını bu kez çözeceğim.
B    Annem bana yeni bir ayakkabı almış.
C    Bu akşam bize misafir geliyor.
D    Önümüzdeki hafta babam eve gelir.