Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  5.SINIF TÜRKÇE  

OKUMA, KONUŞMA, YAZMA VE DİNLEME KURALLARI- 1

 

                               

1. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği aşağıdakilerden hangisiyle anlatırız?
A     paragrafla
B     yazı ile
C     cümle ile
D     sözcükle

2.   Konuşmak ve yazmak için kullanılan seslerin, işaretlerin tümüne ne ad verilir?
A     Konuşma
B     Yazı
C     Ana dil
D     Dil

3. Bir dili doğru ve güzel konuşmak, doğru ve düzgün yazabilmek için gerekli kuralları öğreten bilime ne ad verilir?
A    Ana dil
B    Dil
C    Dilbilgisi
D    Konuşma

4. Sosyal bir varlık olan insan, toplumun bir bireyi olarak yaşar. Bu yüzden başkaları ile iletişim kurma ihtiyacını duyar.” Konuşma ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A     İletişim kurmak için konuşmak gerekir.
B     Konuşmanın aracı dildir.
C     İnsan, tecrübe, hayal, gözlem vb. birikimlerini dil aracılığı ile anlatır.
D     Konuşma sadece bir yetenek işidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A     Ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.
B     Konuşurken el-kol hareketi yapmalıyız.
C     Sözcük vurgularını yerinde yapmalıyız.
D     Konuşmamız açık, seçik ve anlaşılır olmalıdır.

6.       Konuşmamızın etkili olması, her şeyden önce seçtiğimiz sözlere bağlıdır. İyi sözlerden oluşan bir konuşma, çevremizle sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Değerimizi ve saygınlığımızı arttırır.” Aşağıdakilerden hangisi konuşurken dikkat etmemiz gereken davranışlardandır?
A     Kendimizden çok söz etmeliyiz.
B     Sert ve kırıcı sözlerden kaçınmalıyız.
C     Karşımızdakinin hoşlanmadığı konular üzerinde konuşmalıyız.
D     Konuşurken bilgiçlik taslamalıyız.

7. Kemal Bey oğluna nasıl konuşması gerektiği konusunda öğütler veriyor:
          I- Kendine geveze dedirtme.
          II- Başkalarının sözünü kesme.
          III- Alaylı konuşma.
          IV- Anlattığın bir şeyi tekrar anlat.
          V- Sözlerine “Ben, ben” diye başla.
Bu öğütlerden hangileri doğru bir öğüttür?
A    I, II ve III
B    I, II ve V
C    II, III ve IV
D    IV ve V

8.      Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız sözcüklere ve sesinize özen gösterin. Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi düşüncelerinde, kendi görüşlerinde direnmesi değil.”  T.Weaver (Güzel Konuşma Yolları,1981)
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangi çıkarım yapılamaz?
A    Konuşma içten ve doğru olmalıdır.
B    Dilimizi düzgün bir şekilde kullanmalıyız.
C    Konuşurken kendi düşüncelerimizi karşı tarafa direterek kabul ettirmeliyiz.
D    Konuşurken düşünce alışverişinde bulunuruz.

9.   Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızdan biri değildir?
A    Günaydın Selma Hanım!
B    Size bir şey sorabilir miyim?
C    İyiyim, teşekkür ederim.
D    Sevgili Çanakkaleliler,

10.     Konuşma, insanoğlunun yeryüzündeki hayatını süsleyen zenginliklerdendir; ondan kaçmak şöyle dursun, kendimizdeki konuşma gücünü terbiye etmeye bakmalıyız. Yanında birçok kişileri toplamasını, sözlerini onlara zevkle dinletilmesini bilen adamların hâline imrenmez misiniz?” Nurullah Ataç ( Günlerin Götürdüğü,1964)
Yukarıdaki paragraftan hangi sonuç çıkarılabilir?
A    İnsan, öğrenme ve eğitim yoluyla da güzel ve etkili konuşma becerisine kavuşabilir.
B    Konuşmadaki tutumumuzu kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz.
C    Konuşmamızla davranışlarımız arasında uyum olmalıdır.
D    Konuşurken kendimizi imrendirmeliyiz.

11.     Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat söylediklerini düşünür de söyler.” (Aristoteles) Sözünü anlamca destekleyen en uygun atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A    İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
B    Bir söyle, iki dinle.
C    Söz gümüş ise, sükût altındır.
D    Su küçüğün, söz büyüğün.

12. - Merhaba!
- Adım, Hüseyin Aldemir.
- Memnun odum. Benim adım da Volkan Güçlü.
- Tanıştığımıza memnun oldum.
Yukarıdaki konuşma türü olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A    Tanışma.
B    Teşekkür etme.
C    Selâmlaşma.
D    Soruya karşılık verme.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A    Dinleyeceğim konuyla ilgili bilgi toplarım.
B    Niçin dinleyeceğimi bilirsem duyduklarımı daha iyi anlarım.
C    Dinleme sırasında en uygun yöntemi belirlerim. 
D    Dinleme sonucunda neler öğreneceğimi bilmeme gerek yok. Dinlerken nasıl olsa öğreneceğim.  

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A     Merak ettiklerimle ilgili soruları cevaplarım.
B     Merak ettiğim şeyleri konuşanın sözünü keserek sorarım.
C     Dinlediğim konulara ilişkin sorular sorarım ve sorulanlara cevap veririm.
D     Soru sormak için dinlerim.

15.     I-   Dinlerken iletişim kurarım, sorular sorarım, açıklama yaparım.
          II-  Dinlediklerimde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulurum.
         III-  Dinlediklerimde 5N 1K sorularına cevap ararım, anlatılanlarla ilgili fikrimi söylerim.
Çeşitli dinleme yöntemleri vardır. Yukarıda Mustafa’nın belirttiği dinleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A    Katılımlı dinleme
B    Not alarak dinleme
C    Sorgulayarak dinleme 
D    Seçici dinleme

16.    I-  Dinlediklerimde duygusal ve abartılı sözleri ayırt ederim.
         II- Dinlediklerimde öznel ve nesnel yargıları ayırt ederim.
         III- Dinlediklerimde önemliyi önemsizden ayırt ederim.
Yukarıda örneklerle tanımı yapılan dinleme yöntemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  
A    Katılımlı dinleme
B    Seçici dinleme
C    Sorgulayarak dinleme
D    Not alarak dinleme

17. “Dinleyicinin bana inanmasını istiyorum. Bu yüzden düşüncelerimi gerekçeleriyle ve örneklerle dinleyiciye aktarıyorum. Konuşma sırasında, yeri geldiğinde bazı kelimelerin vurgu ve tonlamasını da farklı yapıyorum. Dinleyicilerimin özellikle merak ettiği noktaları belirleyip onları inandıracak örnekler buluyorum, açıklamalar yapıyorum.”
Konuşmacının konuşma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A    İkna etme
B    Bilgi verme
C    Betimleme
D    Sorgulama

18.           I-   Yazmaya hazırlık yaparım.
               II-  Yazma amacımı belirlerim.
               III-  Yazımı bitirdikten sonra planlama yaparım.
               IV- Anlamlı ve kurallı cümleler kurarım.
               V- Konu dışına çıkarak da yazı yazabilirim.
Yazma etkinliği ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A    I, II ve IV
B    II, III ve V
C    III, IV ve V 
D    I, III ve IV

19. Bir konu hakkında yazı yazan öğrenciler, yazıları ile ilgili bilgiler vermişlerdir. Hangi seçenekteki öğrencinin açıklaması yanlıştır?
A     Kelime tekrarından kaçınırım.
B     Yazılarımda kendi belirlediğim kurallara uyarım.
C     Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanırım.
D     Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakırım.

20.     Esra, okuma etkinliği ile ilgili bilgiler vermektedir. Okuma öncesinde yaptıklarını açıklamaktadır. Esra’nın okuma etkinliği ile ilgili olarak verdikleri bilgilerden bir grup oluşturulursa hangi seçenekteki davranışı dışta kalır?
A     Okumaya başlamadan önce gerekli hazırlıkları yaparım.
B     Metni hangi yöntem ve teknikle okuyacağıma karar veririm.
C     Okumaya başlamadan önce okuma sebebimi belirlerim.
D     Noktalama işaretlerine dikkat ederek okurum.