Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  5.SINIF TÜRKÇE  

OKUMA, KONUŞMA, YAZMA VE DİNLEME KURALLARI- 2

 

                               

1. "Dinleyiniz. Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın sirayeti yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde güzel konuşma da yapılamaz, orada konuşmanın da tadı olmaz. "

Yukarıdaki metinde aşağıdaki kuralların hangisinden bahsetmektedir?
A     Güzel konuşma kuralları
B     Güzel dinleme kuralları
C     Güzel yazma kuralları
D     Güzel okuma kuralları

2.  " Kötü yazdığınız için üzülmeyin. Dünyada her şey gibi, yetenek de çalışmakla elde edilir. Olbildiğince çok yazın. Kötü de olsa yazın. Yaza yaza daha iyiye varacaksınız. Önemli olan, alışkanlığınızı yitirmemektir. Bol gezin. Araçlarda ikinci mevkileri tercih edin. En ilginç insanları orada bulacaksınız. Özentili ve süslü tümcelerden kaçının. Sade, yalın yazın. Okuyucu, sizin yorumunuz olmadan da, yazınızı anlayabilmeli. Gereksiz olanı silip atın." (Anton Çehov)
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A     Yazı yazmaktan korkmamalı bol bol alıştırma yapmalıyız.
B     Bol bol okumalı ve insanların içinde dolaşmalıyız.
C     Cümlelerimiz uzun ve süslü olmalıdır.
D     Yazılarımız sade ve anlaşılır olmalıdır.

3. " Bir yazıyı ana çizgileri ile belirtmeye özetleme, böylece oluşan kısa metne de özet denir. Özet çıkarma, anlatılan bir şeyin özünü kısaca yazma demektir." Aşağıdaki cümlelerden hangisi "İyi bir özet için neler gerekir?" Sorusunun cevabı olamaz?
A    Özetlenecek yazı çok iyi anlaşılmalıdır.
B    Özetleme, kişinin kendi sözleri, kendi cümleleri olmalıdır.
C    Özet, okunan yazının ya da eserinin bütünü hakkında fikir vermelidir.
D    Özetleme, kendi yorumlarımızı yapmaktır.

4. Aşağıdakilerden hangisi okumanın yararlarından olamaz?
A     Anlama ve düşünme yeteneğimiz gelişir.
B     Sözcük dağarcığımız gelişir.
C     Öğrenme isteğimiz gelişir.
D     Okuma hevesimiz kırılır.

5. Okuma sırasında aşağıdaki ilkelere dikkat etmeliyiz:
            1- Kitabın üzerine fazla eğilmemeliyiz.
            2- Işık soldan veya üstten gelmelidir.
            3- Okuduğumuz satırları parmakla izlemeliyiz.
            4- Okuduğumuz kitapta gerekli gördüğümüz yerleri not etmeliyiz.
            5- Kitabın içinden önemli gördüğümüz sayfaları koparıp almalıyız.
Yukarıdaki ilkelerden hangileri yanlıştır?
A     2 ve 5
B     3 ve 5
C     3 ve 4
D     1 ve 4

6.       "Yazma, konuşulanları yazıya dökme işidir. Yazma da, konuşmak gibi bir ihtiyaçtır." Yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A     Güzel yazmak ve konuşmak için kitap okumalıyız.
B     Bol bol yazma alıştırmaları yapmalıyız.
C     Başkalarına özenmeli ve bol bol süslemeler yapmalıyız.
D     Başarılı olmak için yazım kurallarına uymalıyız.

7. "Söz söylerken, duygu ve düşüncelerimizi anlatırken bazı kurallara uymamız gerekir. Söylediklerimiz, başkaları tarafından anlaşılamıyorsa başarıya ulaşamayız. Diksiyon; sözcükleri doğru söylemeyi ve ses uyumunu öğreten bir sanattır."

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki ifadeyi destekleyen bir cümledir?
A     Güzel ve etkili konuşabilmek için her sözcüğün hecelerini açık şekilde söylemek gerekir.
B     Ağzımızı açarak ve yayarak konuşmaya dikkat etmeliyiz.
C     Daima yüksek tonda ve bağırarak konuşmalıyız.
D     Konuşmalarımız başkalarını rahatsız etse de anlatacaklarımızı bitirmeliyiz.

8.      Konuşma ile iglili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A    Konuşmada inandırıcı olmaya dikkat edilmelidir.
B    Konuşmada mimik ve jestlerden istifade etmelidir.
C    Konuşmada kelimeleri doğru söylemeye özen gösterilmelidir.
D    Konuşmada mümkün olduğu kadar tiz bir ses kullanılmalıdır.

9.  Aşağıdakilerden hangisi okuma ile ilgili doğru bir kural olamaz?
A    Yavaş ve anlaşılır şekilde sözcükleri teker teker düzgünce okuma.
B    Vurgu ve tonlamalara dikkat etme.
C    Okunan yazıyı parmakla ya da kalemle takip etme.
D    Noktalama işaretlerine dikkat edip okuma.

10.     Kitapları okumuş olmak için değil anlamak için okuyalım." Diyen birisi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle çelişir?
A    Yalnız yeni değil eski eserleri de okumalıyız
B    Bir kitap okurken etrafımızdaki insanların da dinlemesini sağlamalıyız.
C    Bir konu etrafında, fikirleri birbirinden farklı birkaç yazarın eserlerini okumalıyız.
D    Kitap okumaktan maksat uyumak değil kelimenin hakiki ve mecazi manasıyla uyanmaktır.

11.     Bir yazıda, öne sürülüp açıklanan, kanıtlanmaya çalışılan temel düşünceye ne diyoruz?
A    Konu
B    Ana düşünce
C    Karakterler
D    Sonuç

12. "Yazının ve fikirlerin dağınıklıktan, boş sözlerden kurtarılması, konu dışına çıkılmaması, konuda birliğin sağlanması, neyin nasıl yazılacağının bilinmesi................................... sayesinde mümkündür." İfadesindeki boşuğa aşağıdakilerden hangisi getirlimelidir?
A    Plân
B    Konu
C    Paragraf
D    İmlâ

13. Aşağıdakilerden hangisi, konuşma ile ilgili bir öğüt olamaz?
A    Sözü gereksiz yere uzatmayınız.
B    Kaba ve argo sözlere yer vermeyiniz.
C    Kendinize güveniniz ve öğününüz.
D    Konuşmanızı yerine, kişisine ve zamanına göre yapınız.

14. Bir bilgeye sormuşlar:
- Bir insanın zekasını nereden anlarsınız?
- Konuşmasından.
- Ya hiç konuşmazsa ?
- O kadar akıllı insan yoktur ki.
Yukarıdaki nükteden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A    Az ve öz konuşmalıyız.
B    Akıllı insanlarla konuşmalıyız.
C    Akıllı olduğumuzu ispatlamak için hiç konuşmamalıyız.
D    Bilge insanlar hiç konuşmaz.

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A    Kaydedilmeyen sözlerin unutulmasına karşılık, yazı kalıcıdır.
B    Yazılı anlatımda noktalama işaretlerinin kullanılması kargaşaya yol açar.
C    Anlatım, sözlü ve yazılı anlatım olmak üzere iki grupta incelenir.
D    Kurduğumuz cümlelerin yapı taşlarını sözcükler oluşturur.

16. " ......................... sözünden; bir duygunun, bir düşüncenin, bir dileğin söz ya da yazı ile başkalarına bildirilmesini anlıyoruz." Yukarıdaki cümlede tanımlanmak istenen nedir?
A    Anlatım
B    Düz yazı
C    Paragraf
D    Sözcük

17. " Güzel ve etkili konuşabildiğimiz, iyi dinleyebildiğimiz, doğru okuyabildiğimiz ölçüde, çevremizdekilerle ......................." Cümlesini en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A    sözümüzü tutarız.
B    yazı iyi bir araç olur.
C    iyi iletişim kururuz.
D    kitaplar arkadaşımız olur.

18.

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Balıla yağ ede bir söz
Sözünü bilen kişinin
Yüzünü ak ede bir söz
Sözünü pişirip diyenin
İşini sağ ede bir söz 
 
Yunus Emre

Büyük şairimiz Yunus Emre, bundan 700 yıl kadar önce neyin önemini şiiri ile dile getirmiştir?
A    Şiir söylemenin
B    Söz kesmenin
C    Okumanın
D    Konuşmanın

19. Melisa, yazdığı yazılar ile ilgili olarak:
I-    Yazılarımda sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanırım.
II-   Bütün yazılarımı bitişik eğik yazı ile yazarım.
III-   Sayfa düzenine ve temizliğe dikkat ederim.
IV-  Yazımı bitirdikten sonra arkadaşlarıma okurum.
Şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Melisa’nın yazı kontrol listesinde, aşağıdakilerden hangisi yazı yazarken dikkat ettiği maddelerden biri olamaz?
A     I
B     II
C     III
D     IV

20.     Konuşmalarımda:
 “Başkalarının düşüncelerinde neleri benimsediğimi, neleri yanlış bulduğumu tespit ediyorum. Bu tespitlerimi sebepleriyle birlikte açık olarak ortaya koyuyorum. Bu konuda açıklama beklediğimi sorularımla dile getiriyorum.”
Diyen Nesrin, aşağıdaki konuşma yöntemlerinden hangisini uygulamıştır?
A     Görüşme
B     Sorgulama
C     Bilgi verme
D     İkna etme