Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  5.SINIF TÜRKÇE  
SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ (eş anlamlı-zıt anlamlı-eş sesli sözcükler)-2

                               

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?
A     Bencil - çıkarcı
B     Hüner – beceri 
C     İlgi- alaka
D    Dost - düşman

2.  Aşağıdakilerden hangisinde anlamdaş (es anlamlı) sözcükler bir arada bulunmaktadır?
A    Öğrenci - talebe
B    Fani – ölümsüz 
C    Cahil - bilgili
D    Borç – alacak

3. "Yaş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ıslak" anlamında kullanılmıştır?
A    Simge'nin dedesi çok yaşlanmış.
B    Yaşlı gözlerle etrafa bakınıyordu.
C    Yarin on yaşıma gireceğim.
D    Akıl  yaşta değil, baştadır.

4. Aşağıdakilerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada bulunmaktadır?
A    Galibiyet - mağlubiyet
B    Acıma - merhamet
C    Bereket - bolluk
D    Açıkgöz - uyanık

5. Niçin kondun a bülbül.
Kapımdaki asmaya.
Ben yarimden ayrılmam.
Götürseler asmaya.

Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam yönünden hangi çeşide girer?
A    Eş anlamlı 
B    Eş sesli 
C    Deyim anlamlı 
D    Mecaz anlamlı

6.     Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler, anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A    Tatlı-acı  
B    Zayıf-şişman
C    Boş-dolu
D    Hatıra-anı

7. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A    sağlam-çürük
B    atmak-tutmak
C    gitmek-gitmemek
D    aşağı-yukarı

8.      "Pahalı - ucuz" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A    konuk - misafir 
B    anı - hatıra  
C    ters - düz 
D    kırmızı - al

9.   "Doğa" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A    çevre
B    tabiat
C    denge
D    dünya

10.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?  
A    İyimser insanlar kötümserlere göre daha mutludurlar.
B    Merdivenleri inip çıkmaktan yorgun düşmüştü.
C    Hiçbir zaman insanları güzel çirkin diye ayırmazdı.
D    Anadolu'nun bitmez tükenmez su kaynakları vardır.

11.     Aşağıdakilerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A    kaş
B    yol
C    taş
D    geç

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "arzu" sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük vardır?
A     Köpeğin kulübesini tamir ettim.
B     Sanık mahkemede beraat etti.
C     Tek istediğim sınıfımı geçmemdir.
D     Gönül, geçimsiz bir kızdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi "ihtiyar" sözcüğünün eş anlamlısıdır?
A    Çocuk
B    Genç
C    Dede
D    Yaşlı   

14. “oy” Sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A    yasa
B    adalet 
C    rey  
D    hak  

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A    yıl
B    kazan
C    ben 
D    yön

16. Aşağıdaki seçeneklerin içerisinde kelimeler arasında eş anlamlılık yoktur?
A    lezzetli-ucuz
B    yurt-vatan
C    kılavuz-rehber
D    bahsetmek-söz etmek

17. “hediye” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A    armağan
B    iyilik
C    huzur
D    huzur

18. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A    Ayrılmak - kavuşmak
B    Merak - heves
C    Kötülük - iyilik  
D    Üzülmek - sevinmek 

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A     dal
B     gül
C     konu
D     kara

20.    Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?
A    ümit-sevinç
B    sevinç-üzüntü
C    üzüntü-korku  
D    korku-ümit