Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  5.SINIF TÜRKÇE  
SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ (eş anlamlı - zıt anlamlı - eş sesli sözcükler)-3

                               

1. Hangi seçenekte zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir?
A     Hava soğuk, oda buz gibiydi.
B     Kendisi büyük, annesi iriydi.
C     Elif, ufak tefek bir kızdı.
D     Büyük küçük herkes bayramı kutladı.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A    Odanın içi dışı kitap doluydu.
B    Evin önünde üç, yanında iki ağaç vardı.
C    Geniş araba dar bir yola girdi.
D    Karşıya geçerken önce sola sonra sağa bakmalıyız.

3. “Dar” sözcüğü hangi tümcede “bol” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A    Dar sokaklardan geçip ana caddeye vardım.
B    Yeni aldığım kazak bana çok dar geldi.
C    Yatak odasının önünde dar bir koridor var.
D    Dar zamanımda bana çok yardımcı oldu.

4. "Yaz" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A    Tahtadaki ödevi defterine yaz.
B    Bana bir şiir yaz.
C    Bu yaz tatile gitmeyeceğim.
D    Bize devamlı mektup yaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A    Zenginler, fakirlere yardım etmelidir.
B    Kısa boylu çocuk, kardeşini gezdiriyordu.
C    Sözcük ve kelime es anlamlıdır.
D    Her isin bir bedeli vardır.

6.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağır" sözcüğü "yavaş" anlamında kullanılmıştır?
A    Ağır eşyaları ben taşırım.
B    Babası çok ağır konuştu.
C    Ablamın uykusu çok ağırdır.
D    Çok ağır yürüyorsun.

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğer üçünden farklıdır?
A    Büyük – küçük
B    Güzel - çirkin
C    Kara – siyah
D    Kalın- ince.

8.      "Özürlü" sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A    Sakat 
B    Hasta
C    Deli
D    Yorgun

9.   "Katı" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A    Sert
B    Yumuşak
C    Pürüzlü
D    Yamuk

10.   "Al sana bir gül,
        İster ağla, ister gül”
Altı çizili sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardır?
A    Birleşik sözcük
B    Sesteş sözcük
C    Zıt anlamlı sözcük
D    Eşanlamlı sözcük

11.     "Sevda hünerli bir kızdı." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A    Güzel
B    Çalışkan
C    Maharetli
D    Terbiyeli

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A    zengin- fakir
B    isim – ad
C    sıcak- soğuk
D    doğru – yanlış

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A    kur
B    göz
C    yaş
D    çimen  

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A     özgür
B     tutsak
C     bağımsız 
D     hür 

15. Bu sözüme hemen alındı. Cümlesinde altı çizili sözcüğü hangisiyle değiştirirsek anlam değişmez?
A    sevindi
B    karşılık verdi
C    gücendi 
D    atladı

16. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi eşanlamlı (anlamdaş) değildir?
A    asi-isyankâr
B    asil-soylu
C    asri-çağdaş
D    asit-kimyasal

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamı yanlış verilmiştir?
A    kenar – köşe
B    rehber – kılavuz
C    yarar – fayda
D    ırak – uzak

18. Hangi kelime anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A    afet
B    deprem
C    zelzele
D    yer sarsıntısı

19. Hangi seçenekte farklı bir eşleştirme yapılmıştır?
A     var – yok
B     uzun – kısa
C     aşağı – yukarı
D     siyah – kara

20.    Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlısıyla eşleştirilmemiştir?
A    kelime-sözlük
B    merasim-tören
C    imlâ-yazım 
D    konut-ev